fbpx

At udtrykke sig i ord og billeder

Billeder som envejs-kommunikation

At udtrykke sig i ord er – bortset fra nogle få undtagelser – en ganske dagligdags ting for os mennesker. Ganske anderledes ser det ud, når det drejer sig om at udtrykke sig i billeder.

Vi bliver nærmest bombarderet dagligt med billeder i film, reklamer, blade, tegneserier, digitale medier, malerier, plakater osv. Men for langt de fleste, er det en passiv modtagende envejskommunikation.

Skal du være forfatter for at skrive en mail, eller kunstner for at male et billede?

Mht ord skal du ikke være forfatter, professionel taler eller andet for at udtrykke dig. Du kan godt være et ganske almindeligt menneske, og alligevel udtrykke dig både mundtligt og skriftligt.

Der er forskel på hvor god den enkelte er til at bruge det talte og skrevne sprog, men jeg har endnu ikke hørt om nogen, der erklærer, at de er så dårlige til at bruge ord, at de slet ikke vil gøre det.

Helt anderledes ser det ud med det billedlige udtryk. Så godt som alle børn kommunikerer med billeder. De tegner historier og bearbejder deres liv med billeder, de selv frembringer. Når de så bliver ældre, stopper den aktivitet i langt de fleste tilfælde. En naturlig udtryksform er ikke længere en mulighed.

Som voksen skal man være kunstner, eller noget andet, som legitimerer det at frembringe billeder.

Og hvor er det synd, for der er så meget styrke i at kunne bruge den kommunikation, der går bag om sproget og ned i nogle dybere lag.

At være forfatter kræver nogle helt andre færdigheder, end der skal til for at skrive et brev – det er der vist ingen, der er i tvivl om.

At være kunstner er heller ikke noget, man bare er, fordi man maler nogle billeder. At male malerier med henblik på udstillinger og salg, kræver et helt andet arbejde, teknisk fundament, viden og øvelse, øvelse og atter øvelse.

Billeder som hjælp til at løsne op på livets knuder

Jeg er en af den slags mennesker, som kalder sig kunstner, og dermed har fri adgang til denne stærke udtryksform, og jeg ville ikke for alt i verden undvære den. Når jeg føler livet blive alt for knudret, har jeg frirummet i atelieret, hvor jeg skruer ned for tankerne, op for musikken og lader energien og kreativiteten flyde.

Ord og sprog er fantastiske, men nogen gange skal der noget andet til for at løse knuderne op. Det, som også er brugbart, er en tur ud i naturen, dans, sang meditation ol. Men hvorfor er det mere eller mindre udelukket at male billeder, hvis man ikke lige netop er kunstner.

Kunstmaler

Et umiddelbart forhold til at male og tegne

Jeg ved godt, der er kommet mere gang i amatørmaleriet, men det er stadig omgærdet med en eller anden angst for, at det ikke er godt nok. Godt nok til hvad?

Det er som om, at hvis man maler et billede, så bliver det forbundet med kunst, kunstner, gallerier og udstillinger. Det er nok de færreste, der tænker i forfatterbaner, fordi de skriver et brev, skriver dagbog, mails, sms´er eller andet vi bare gør, som en naturlig ting.

Barnets umiddelbare forhold til det billedlige udtryk, bliver desværre erstattet med ordet, efterhånden som sproget bliver stærkere. Det kunne være fantastisk, hvis de to udtryksformer i stedet kunne supplere hinanden.

Gennem flere år har jeg undervist i tegning og maling, og det er ikke sjældent, jeg har set den barriere, som står i vejen for mange voksne menneskers umiddelbare udfoldelse på papir eller lærred. Jeg er blevet meget god til at få denne barriere gennembrudt, og det er fantastisk at se den glæde og entusiasme, der opstår i maleprocessen.

Du behøver ikke at være kunstner for at male et billede for din egen skyld, lige så lidt som du behøver at være forfatter for at skrive en sms.

Ønsker du virkelig at gå kunstvejen

Så læs videre her. Hvordan bliver man kunstner?

Er det den vej, du vil, er det fint at starte på et kursus, men der skal meget mere til.

Som et skridt på vejen kan du få eneundervisning i mit atelier.