fbpx

Hvad er kunst – og hvad kan den bruges til?

Kunst eller produktionskøkken

Kunst definition

Hvad er kunst? Et totalt fortærsket spørgsmål – og alligevel evig aktuelt uden noget endegyldigt svar.

For nogen tid siden læste jeg i avisen om det urimelige i at sætte penge af til kunst på de nye supersygehuse. Der var meget mere ide i at bruge pengene til et produktionskøkken.
Med andre ord – totalt spild af penge at bruge dem på kunst. Kunst – en eller anden udefinerlig størrelse, som det ikke er  til at vide, hvad man skal bruge til. Har det overhovedet nogen betydning for syge mennesker at se på kunst frem for bare vægge i neutrale farver?

Eller måske samme betydning som at have musik på stuen fremfor en stærkt befærdet motorvej udenfor vinduet.

Kunsten og dens funktion – eller mangel på samme

Du har 5000 kr. tilovers, og har forelsket dig i et maleri. Samtidig går din vaskemaskine i stykker. Men hvis du køber maleriet, er der ikke råd til en ny vaskemaskine. Hvad ville du vælge?

Det er det valg, vi hele tiden ser i større målestok i vores samfund. Senest i de nye økonomiske beregninger af Hillerøds supersygehus. Skal vi ikke hellere vælge et centralkøkken og flere sengepladser, fremfor at bruge pengene på kunst.

Kunst er en af de ting, som virker overflødigt i et velfungerende samfund. Kunsten har ikke nogen egentlig funktion. Den kan ikke få dit vasketøj rent, og den kan ikke bruges til at lave hospitalsmad.

Kunst som investeringsbevis

Sjovt nok har den gennem tiden tiltusket sig en økonomisk funktion i form af investeringsbevis. I den rolle kan værdien af et enkelt maleri snige sig op i hysteriske summer, hvis de rette kriterier er på plads. Så er det egentlig underordnet, hvordan det ser ud, og om nogen kan lide det. Det er trådt ud af kunstens rolle og blevet et investeringsbevis, som kan måles på en pengeværdi.

Det er til at tage føle på. Der er en objektiv værdi, som alle kan se, uden at det er nødvendigt selv at tage stilling til det her udefinerlige kunstbegreb.

Men al den kunst, som bliver skabt af ukendte folk, kunst som aldrig vil nærme sig rollen som investeringsbevis, hvad skal vi så med den?

Hvis vi nu afskaffede kunsten i perioder, hvor der ikke er råd til den, og brugte den til investering, når der er overskud, ville det ikke være vældig smart?

Men på en eller anden måde er det ikke helt så enkelt.

At afskaffe kunsten

Kunne man som et tankeeksperiment forstille sig et samfund uden kunst? Sjovt nok har der aldrig eksisteret sådan et samfund. Det virker som om den kreative udtryksform er et grundliggende behov hos mennesket, og at den ikke lader sig kue.

Der har været samfund, hvor det kunstneriske udtryk skulle ensrettes, og hvor andre udtryk blev forbudt. Det fik ikke stoppet kunsten. Den gik under jorden for en tid, og dukkede lyslevende op igen.

De økonomiske rammer for kunsten og kunstnere har i krisetider været nærmest ikke eksisterende, da der ikke har været penge til overflødig luksus. Alligevel har det ikke mindsket de kunstneriske udfoldelser, selvom det er en nærmest vedtaget sandhed, at det kun er et fåtal, der kan leve af at være kunstner.

På spørgsmålet, om man kunne afskaffe kunsten, så pengene kunne bruges på noget mere fornuftigt, er svaret så forunderligt: Det er slet ikke nødvendigt, for når der ikke er råd til kunst, så bliver der ikke brugt nogle penge, men den lever alligevel.

Så kan man spekulere lidt over det rimelige i at behandle noget så fundamentalt og til enhver tid eksisterende, så lemfældigt og ringeagtende.

Hvordan kan du sikre dig, at det er god kunst, du køber?

Hvad er god kunst?

Hvis nu køleskabet ikke er gået i stykker, og der er penge tilovers til et maleri, hvordan kan du så sikre dig. at det er et maleri af kvalitet, du køber? Og hvad er god kunst?

Der hersker mange ideer om kunst – måske for at sætte dette underlige begreb på en forståelig formel.

En af de mere udbredte er den, at man skal have forstand på kunst, for overhovedet at beskæftige sig med kunsten. Så bliver den gjort til noget eksklusivt, som kun er til for en elite med kunstforstand.

Men er det overhovedet forstanden, kunsten taler til? Ja – hvis du skal bruge den som investering. Men hvis du skal opleve og mærke kunsten, så er det næppe forstanden, du bruger. Og kunsten bliver tilgængelig for enhver, der også har forbindelse til andet end forstanden.

En anden sjov ide er, at kunst kun er god, hvis den er dyr og er skabt af en kendt kunstner. Det er sådan et garantibevis, når man går på kunstindkøb. Men hvad nu, hvis du ikke kan lide dit indkøb? Hvis du ikke kan mærke det? Er det så god kunst – for dig?

Hvis du skal ud og købe malerier til dine vægge, må det første kvalitetskrav være, at de taler til dig, og sætter noget i gang. At de er mere end bare pæne dekorationer.

Det næste kvalitetskrav er så, om de holder, eller om du bliver træt af dem i løbet af et stykke tid.
Det er efter min mening de vigtigste kriterier, der skal være opfyldt ved et kunstkøb, udover at det skal være lavet af nogle gode materialer, der holder.

Og hvem ved – det kan være, at kunstneren går hen og bliver vanvittig berømt, så det bliver til alle tiders investering.

KategorierTanker om liv og kunst

Hvad er definitionen på kunst og kunstner?

Kunst er virkelig en underlig størrelse.
Slår du op i Wikipedia er definitionen således

Kunstner er ikke nogen beskyttet titel, og har du gået på aftenskole i en halv sæson, kan du udstille og kalde dig kunstner. Prøv at læser her, hvordan man bliver kunstner

Så kan du have gået på akademiet og udstillet på det foreskrevne antal censurerede udstillinger, og du kan kalde dig censureret kunstner.

Du kan have noget på hjerte og arbejde for at være i stand til at udtrykke det billedligt – enten som maleri, skulptur, installation eller andet, og måske taler det til nogen.

Skal kunsten kunne bruges til noget?

Men hvad kan man bruge kunst til på et hospital eller i det offentlige rum i det hele taget? Skal den være pæn og dekorativ? skal den provokere og ruske op i den hverdagsagtige trummerum? Skal den være sjov, inderlig, højtråbende eller…..?

En ting jeg ikke tror, den skal være, er praktisk og brugbar. Så det med at spørge, hvad den skal bruges til i sammenligning med et produktionskøkken, forekommer mig at være et absurd spørgsmål.

Og spørgsmålet “Hvad er kunst?” eller en definition af kunst – har nok lige så mange svar, som der er kunstnere og kunstbetragtere.

Hvad er kunst? En kunst definition

For mig er kunsten et sprog, der taler om de ting, der ikke kan udtrykkes med ord. Den kommunikerer gennem det ubevidste og gør det usagte synligt.

Jeg har nogle ideer om, hvad jeg vil male, og resultatet bliver en kommunikation på flere planer, hvor beskueren ofte fanger nogle udtryk, som jeg ikke selv har været bevidst om.

Rent teknisk arbejder jeg på at beherske maleriet på en måde, der gør, at jeg ikke spænder ben for mig selv ved ikke at være i stand til at udtrykke det, som jeg ønsker. Samtidig arbejder jeg meget intuitivt, så der bliver plads til, at det ikke er mig, der styrer det hele, men at maleriet også kommer til orde i processen. Derved bliver der plads til det udefinerlige, som gør kunsten til den uhåndterlige størrelse, som er så svær at definere.

Se også indlægget om kunst der helbreder

Et maleri for enden af sygesengen. Har det nogen betydning frem for en bar væg i neutral farve? Dette maleri hænger for enden af en behandlerbriks. Mon det har nogen betydning?

Hvad er kunst? - maleri med tiger og danser

På siden malerier finder du den måde, jeg forvalter kunsten

Portræt af Flamencodanseren Selene Munoz