fbpx

Hvad er kunst – og hvad kan den bruges til?

Kunst eller produktionskøkken

Hvad er kunst? Et totalt fortærsket spørgsmål – og alligevel evig aktuelt uden noget endegyldigt svar. I dag læste jeg i avisen om det urimelige i at sætte penge af til kunst på de nye supersygehuse. Der var meget mere ide i at bruge pengene til et produktionskøkken.
Med andre ord – totalt spild af penge at bruge dem på kunst. Kunst – en eller anden udefinerlig størrelse, som det ikke er  til at vide, hvad man skal bruge til. Har det overhovedet nogen betydning for syge mennesker at se på kunst frem for bare vægge i neutrale farver?

Eller måske samme betydning som at have musik på stuen fremfor en stærkt befærdet motorvej udenfor vinduet.

Hvad er definitionen på kunst og kunstner?

Kunst er virkelig en underlig størrelse.
Slår du op i Wikipedia er definitionen således
Kunstner er ikke nogen beskyttet titel, og har du gået på aftenskole i en halv sæson, kan du udstille og kalde dig kunstner.

Så kan du have gået på akademiet og udstillet på det foreskrevne antal censurerede udstillinger, og du kan kalde dig censureret kunstner.

Du kan have noget på hjerte og arbejde for at være i stand til at udtrykke det billedligt – enten som maleri, skulptur, installation eller andet, og måske taler det til nogen.

Skal kunsten kunne bruges til noget?

Men hvad kan man bruge kunst til på et hospital eller i det offentlige rum i det hele taget? Skal den være pæn og dekorativ? skal den provokere og ruske op i den hverdagsagtige trummerum? Skal den være sjov, inderlig, højtråbende eller…..?

En ting jeg ikke tror, den skal være, er praktisk og brugbar. Så det med at spørge, hvad den skal bruges til i sammenligning med et produktionskøkken, forekommer mig at være et absurd spørgsmål.

Og spørgsmålet “Hvad er kunst?” har nok lige så mange svar, som der er kunstnere og kunstbetragtere.

Hvad er kunst?

For mig er kunsten et sprog, der taler om de ting, der ikke kan udtrykkes med ord. Den kommunikerer gennem det ubevidste og gør det usagte synligt.

Jeg har nogle ideer om, hvad jeg vil male, og resultatet bliver en kommunikation på flere planer, hvor beskueren ofte fanger nogle udtryk, som jeg ikke selv har været bevidst om.

Rent teknisk arbejder jeg på at beherske maleriet på en måde der gør, at jeg ikke spænder ben for mig selv ved ikke at være i stand til at udtrykke det, som jeg ønsker. Samtidig arbejder jeg meget intuitivt, så der bliver plads til, at det ikke er mig, der styrer det hele, men at maleriet også kommer til orde i processen. Derved bliver der plads til det udefinerlige som gør kunsten til den uhåndterlige størrelse, som er så svær at definere.

Se også indlægget om kunst der helbreder

Et maleri for enden af sygesengen. Har det nogen betydning frem for en bar væg i neutral farve? Dette maleri hænger for enden af en behandlerbriks. Mon det har nogen betydning?

Hvad er kunst? - maleri med tiger og danser